Kontakt

Rezidencija Skiper d.o.o.

OIB 63608774426
Alberi 300, 52475 Savudrija, Croatia
Poslovnica Turističke Agencije SKIPER RESORT ID HR-B-52-040169393
Radno vrijeme: 08,00 - 19,00
Voditelj agencije: Zorana Turković / Front office manager
Tel +385 (0)52 708 000
Fax +385 (0)52 708 999
e-mail skiper@skiper.hr
www.skiper.hr
www.mkgroup.rs

GDPR / E-visitor

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača:
Sukladno čl. 8 st. 2. Zakona o zaštiti potrošača NN79/07, 125/07 - isp., 79/09 i 89/09 - isp., obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti, u pisanom obliku, na adresu:
Rezidencija Skiper d.o.o., Alberi 300, 52475 Savudrija
ili e-mail: skiper@skiper.hr
Odgovor na Vaš prigovor dat ćemo u pisanom oblku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.