Klima

Destinacija za cijelu godinu

Istra se sastoji od dva glavna područja - od obalnog područja i zaleđa. U obalnom području prevladava mediteranska klima koja se prema unutrašnjosti, zahvaljujući hladnom zraku koji dolazi sa planina i obližnjih Alpa, postupno pretvara u kontinentalnu klimu.

Prosječna temperatura zraka tijekom zime je 7°C, a tijekom ljeta 24°C sa 2,387 sunčanih sati u godini.

Raspon temperatura mora kreće se od minimalnih 9°C tijekom zimskih mjeseci do maksimalnih 26°C u kolovoza.